BASSO BUILDING SYSTEMS YRITYSSANEERAUKSEEN 

Basso Building Systems Oy on hakeutunut yrityssaneeraukseen 19.2.2024. Saneeraus ei koske emoyhtiö Bassotalo Oy:tä.

Tarkoituksena on yrityksen saneerausta koskevan lain mukaisesti tervehdyttää yhtiön tilanne siten, että se voi jatkaa toimintaansa emoyhtiö Bassotalo Oy:n osana. Yhtiö toivoo, että saneerauksessa voitaisiin edetä joustavasti yhteistoiminnassa kaikkien velkojien kanssa, jotta yrityssaneerauksen tavoitteet saavutettaisiin sekä Basso Building Systems Oy:n että velkojien kannalta.

Yhtiön joutuminen saneerausmenettelyyn johtuu pääasiallisesti seuraavista tekijöistä:

1. FT Asset Management KB:ltä saamatta oleva vakuus

Yhtiöllä oli Tila Group Oy:n kanssa KVR-urakkasopimus kahden hankkeen rakentamisesta.

Tila Group Oy ajautui maksuvaikeuksiin ja myöhemmin konkurssiin. Kesäkuussa 2023 se purki KVR-urakkasopimuksen yhtiön kanssa yksipuolisesti ja perusteettomasti, jolloin yhtiö otti työmaat haltuunsa niiden loppuun viemiseksi. Tila Group Oy oli asettanut urakkasopimuksen mukaisten velvollisuuksien vakuudeksi normaalikäytännön mukaisesti 10%:n vakuuden molemmista hankkeista. Vakuudet myöntänyt Tukholmassa oleva FT Asset Management KB on viivytellyt jatkuvasti vakuuden perusteella suoritettavaa maksua yhtiölle. Yhtiö on ryhtynyt useisiin eri toimenpiteisiin em. saatavan perimiseksi ja selvittämiseksi, mutta toimenpiteet etenevät hitaasti eivätkä ole vielä tuottaneet tulosta. Tila Group Oy:n konkurssin ja vakuuden saamatta jäämisen seurauksena yhtiön kassavaroissa on noin 2.000.000 euron yllättävä ja ennakoimaton vaje, jonka takia yhtiö ei ole pystynyt vastaamaan kaikista omista velvoitteistaan syksyn ja talven aikana.

2. Viivästynyt RS-takauksen vapautus

Yhtiö on antanut Asunto Oy Helsingin Geowatti-hankkeeseen liittyen Nordealle RS-vakuuden takauksen käteistalletuksena, määrältään 1.000.000 euroa. Kyseisen RS-vakuustakauksen oletettiin vapautuvan syksyllä 2023 normaalikäytännön mukaisesti.

As Oy ei vapauttanut vakuutta, koska useiden muiden uudishankkeiden tapaan tässäkin hankkeessa parvekkeet olivat osin käyttökiellossa, koska rakennusvalvonta ei hyväksynyt parveketoimittajan suunnittelemia laseja ja toimittaja joutuu vaihtamaan lasit toisenlaisiksi.

Koska takaus ei vapautunut suunnitellusti ja saman aikaisesti yhtiön maksukyky heikkeni, niin vakuuden takaus-panttausta ei saada enää vapautettua korvaavalla ostotakauksella eikä RS-vakuuden vaihtamisella takuuajan vakuudeksi saada yhtiölle käteistalletuksen vapautumisen seurauksena tulevia varoja suunnitellulla tavalla.

3. Yleisen markkinatilanteen muutos

Vuonna 2023 yleinen markkinatilanne muuttui rajusti ja sen vaikutukset alalla olivat merkittäviä. Uudisasuntojen myynti väheni noin 70% aikaisemmasta tasosta, millä oli suora vaikutus rakennuttajien yritystoimintaan. Asuntokaupan hiljentyminen ja lähes pysähtynyt markkinatilanne johtivat siihen, että uusien hankkeiden aloittaminen oli käytännössä mahdotonta eikä yhtiö saanut käynnistettyä suunnitelmissa olevia hankkeita normaalilla tavalla. Tällä oli huomattava negatiivinen vaikutus yhtiön kassavirtaan.

Basso Building Systems Oy jatkaa nyt toimintaansa yrityssaneerausprosessissa ja tutkii mahdollisuutta uusien hankkeiden aloittamiseksi Bassotalo Oy:n ja kumppaneiden kanssa markkinatilanteen mukaan.