Kiinteistökehittäjät

Yhteistyö toiveiden mukaan

Perustajaurakointi

Perustajaurakoimalla saamme tuotettua asuntoja kustannustehokkaasti ja valitun asiakassegmentin tarpeisiin. Perustajaurakointihankkeissa painopiste on suunnittelussa, jossa optimoidaan toteutus Basson tuotantoprosessin mukaan. Tämä on kustannuskilpailukyvyn kulmakivi. Näissä hankkeissa voimme vaikuttaa asuntojen kokoon, varusteluun ja laatuun, millä varmistetaan, että asunnot ovat suunniteltuun asiakassegmenttiin optimaalisia.

Urakointi

Urakointi on vaihtoehto, jos suunnittelu on jo hyvissä käsissä ja tarvitaan vain laadukas toteutus. Mikäli tavoitteena on onnistunut rakennuttaminen, suunnittelussa tulee erityisesti ottaa huomioon rakennusten toteutettavuus. Urakointi on hyvä mahdollisuus pitkäaikaisiin kumppanuussuhteisiin, joten on ensiarvoista ottaa Basso mukaan jo suunnitteluvaiheessa. Kun hankkeen kaikki osapuolet saavat positiivisen kokemuksen, hyviä kokemuskia on varmasti myös edessäpäin.

Täydennysrakentaminen

Täydennysrakentamisella voidaan tuottaa asuntoja täsmällisesti alueellisen kysynnän mukaan. Tuotteemme ja tuotantoprosessimme sopii erinomaisesti täydennysrakennushankkeisiin, koska toimimme ketterästi myös pienemmissä hankkeissa. Siellähän juuremmekin ovat. Täydennysrakentamisen ominaispiirteitä ovat usein esim alhainen kerrosluku tai ympäröivän alueen rajoittava arkkitehtuuri. Harkkorakentaminen on tällaiseen ehdoton suosikki.

Ryhmärakentaminen

Ryhmärakentaminen on taitolaji. Toimintamallin ideana on kerätä kokoon ryhmä uudesta kodista haaveilevia ja alkaa yhdessä rakennuttajaksi. Tämä on käytännössä mahdollista jos ryhmä ei kasva liian suureksi ja toiminta saadaan hyvin koordinoitua. Koska ryhmän jäsenten tietotaito rakentamisen suhteen on rajallinen, avuksi tarvitaan ammattilaisia. Jos tiedossasi on orastavaa kiinnostusta ryhmärakentamisesta, muista Basso. Juuremme ovat omakotirakentamisen puolella joten osaamme tehdä ihmisille ihan oikeita koteja.

Toteutustavasta riippumatta, ilmoittaudu yhteistyöhön!