Tarina ja Arvot

Ota yhteyttä

Hyvä eilinen on huomisen momentum!

Yrityksen juuret juontuvat vuosikymmenen taakse, jolloin harkkorakentamisessa ei ollut vahvoja kuluttajarajapinnassa toimivia yrityksiä. Tee-se-itse rakentaminen kukoisti, mutta orastavaa kysyntää perustus, kellari sekä kivitalorunkopaketeille oli selvästi havaittavissa. Basson ensimmäisillä tuotteilla vastattiin tähän kysyntään ja olimme heti yksi ykkösnimistä. Asiakaspalautteessa alkoi esiintyä toiveita laajemmista kokonaisuuksista ja päätimme siirtää kehttämisen painopistettä muuttovalmiisiin toimituksiin. 

Uusi toimituslaajuus sai positiivisen vastaanoton asiakkaiden keskuudessa ja mikä parasta, saimme olla ylpeitä aivan itse kehittämästämme toimintamallista, joka oli ainut markkinoilla. Vielä nykyäänkään vastaavaa toimitusta ei saa mistään muualta. 

Omakotirakentamisessa toimituslaajuus on ollut nousu-uralla pitkään ja olemme olleet yksi keskeisistä tekijöistä muuttovalmiiden ja avaimet käteen kivitalojen tarjoajana. Kattavan toimituslaajuuden voi tarjota kun koko rakentamisen prosessi on hallussa, massaräätälöitävissä ja ennakoitavissa. Todettuamme näiden osa-alueiden olevan kunnossa päätimme siirtää painopistettä myyntimäärän kasvattamiseen. 

Toimivalla rakentamisen prosessilla mahdollistimme aluehankkeet ja huoneistomäärän kasvattamisen. Kehitimme, myimme ja toteutimme pientalohankkeita, mikä herätti kiinnostusta alan toimijoissa ja merkittävissä asiakassegmenteissä. Tarjontamme erosi alalle tutuista tuotteista muun muassa korkeammalla laadulla, hienommalla arkkitehtuurilla sekä henkilökohtaisemmalla asiakaspalvelulla. 

Vahvan ja nousujohteisen historian positiivinen vaikutus nykytoimintaan on nähtävissä ja ylpeydellä ihailtavissa. Yli vuosikymmenen kokemus ja jatkuva sisäinen kehittyminen ovat varmistaneet paikkamme asuntotuottajana. Nykyinen tilanne on suoraa seurausta tahdosta tehdä asioita oikein, tulevaisuuteen katsoen ja kestävästi. 

Basso 10 vuotta 

Basso vietti syntymäpäiviään marraskuussa 2018Silloin tuli kuluneeksi 10 vuotta siitä, kun kivirakentamisen kuluttajatuotteita alettiin kehittää todenteolla. Ensimmäisestä toimintavuodesta alkaen kehitys ja kasvu on ollut ihailtavaa seurattavaa. Basson tärkeimmät menestystekijät ovat elämää helpottavien ratkaisujen tarjoaminen sekä jatkuva asumisviihtyvyyttä lisäävä kehitystyö, jonka lähtökohtana on aina ihminen. Tuloksena on syntynyt mestariteos, jossa ainutlaatuinen toimitustapa yhdistyy premium-luokan asuttavuuteen. 

Arvot

Vastuullisuus

Valvomme asiakkaamme etua laadukkaiden ja pitkäikäisten varusteiden ja materiaalien valitsemisessa. Tarjoamme asiakkaillemme mahdollisuuden tehdä kestäviä valintoja sekä laadun että tyylin ajattomuuden suhteen.

Jokapäiväinen kehittäminen

Toimintamme kasvaa ja tehostuu päivä päivältä. Tämä on pitkäjänteisen ja yhä jatkuvan kehitystyön seurausta ja olemme sitoutuneet pitämään tästä jatkumosta kiinni. Etsimme jakuvasti mielenkiintoisia kehityskohteita asiakaslisäarvon maksimoimiseksi. Vastaanotamme myös avointa palautetta toiminnastamme ja käynnistämme toimenpiteet kohdatessamme kehitystarpeita. Koko organisaation toimintaa ohjaamme vuosittaisen toimintasuunnitelman pohjalta. Jokaiselle vastuualueelle määritellään vuosittain kirjalliset toiminnan tavoitteet. Yrityksen johto valvoo koko verkoston toiminnan tavoitteiden toteutumista ja varmistaa, että kullakin vastuualueella on riittävät koulutetut resurssit.

Luotettavuus

Talon rakennuttaminen on elämän suurin hankinta. Kun puhutaan suurista rahoista yhteistyön luotettavuus, suunnitelmallisuus ja ennakoitavuus ovat tärkeimmät tavoitteet. Rakennusprojekti on pitkäkestoinen yhteistyömuoto ja osapuolten luottamuksen tulee olla horjumaton ensikohtaamisesta alkaen ja yli projektin päättymisen. Johdonmukainen ja avoin yhteistyö ovat avain onnelliseen asumiseen.

Viranomaisvaatimukset

Toimintamme ja tuotteemme täyttää viranomaisvaatimukset, standardit ja oman laadunvalvontamme vaatimukset.

Organisaatio

Panostamme henkilöstömme ajantasaiseen tietoon, osaamiseen ja sen kehittämiseen. Luomme henkilöstöllemme turvallisen työympäristön ja mielekkäät työtehtävät. Näin tiimin jokaisen jäsenen luovuus ja tekemisen itsevarmuus poistaa onnistumisen esteet kuin itsestään. Kannustamme kaikkia ottamaan vastuuta yrityksen elinvoimaisuudesta ja odotamme aktiivista osallistumista toiminnan kehittämiseen. Koko organisaatiomme noudattaa yhteisiä pelisääntöjä, vaalii korkeaa työmoraalia sekä jakaa onnistumisen kaikkien kesken.

Haluatko kuulla lisää Bassosta?