Harkkorakentamisen hyödyt kerrostalorakentamisen vaihtoehtona on nyt tunnistettu jo Suomessakin. Erityisen suuri muutos on tapahtunut ammattirakennuttajien ja tilaajaosapuolten valveutumisessa. Usein harkkorakenteen aikataululliset ja laadulliset ominaisuudet osataan ottaa huomioon jo hankesuunnittelun alkumetreillä. Viime vuosina harkkorunkoisia asuinkerrostaloja on toteutettu vaihtoehtotarjouksilla, mutta yhä enemmän kohteita suunnitellaan alusta alkaen harkolla toteutettavaksi. Harkkorunkoisten rakennusten tunnuspiirteitä ovat tyypillisesti saumaton ja kovapohjainen rappauspinta, edullinen energiatalous sekä aikataulujoustavuus. Harkkorunkoinen hanke saadaan nopeasti liikkeelle ja runkovaiheen nopeus jouduttaa koko työmaata. Erityisesti elementtitoimitusten pullonkaulat on kyetty ohittamaan rakenneratkaisua päivittämällä. Rakennusteollisuuden harkkojaoksen toimesta on luotu harkkorakentamisen ohjeistus suoraviivaistamaan hankkeiden suunnittelua, toteutusta ja laadunvarmistusta. Rakennuslehti uutisoi uudesta suunnitteluohjeesta ja onnistuneista hankkeistamme. Artikkelin pääset kokonaisuudessaan lukemaan täältä.

Uudessa harkkorakentamisen ohjeessa esitellään harkkorungon edut monitahoisesti ja selkeästi. Myös suunnitteluun, projektinhallintaan ja laadunvarmistukseen on osattu ottaa kattavasti kantaa. Ohje on niin suunnittelijoille, rakennuttajille kuin urakoitsijoillekin tutustumisen arvoinen. Ohjeen pääset lukemaan täältä.