Asunnon ostaminen on suuri askel ihmiselle ja sitäkin suurempi ensiasunnon ostajalle. Ostamisen kynnykset vähenevät huomattavasti kun ostamisen ja omistamiseen liittyviä tärkeitä tietoja oppii tuntemaan. Ajattelemme asunnon ostamisen prosessin selkeyttämisen lisäävän ostajien turvallisuudentunnetta varaamisesta muuttopäivään saakka. Tuotteen selkeä esittely, ostamisen byrokratian ja juridiikan avaaminen sekä rakentamisen aikainen tiedottaminen tekevät omistamisesta kevyttä ja stressitöntä. Ja sitähän sen pitääkin olla. Tässä artikkelissa esittelemme asunnon ostamisen tärkeimmät vaiheet.

1.      Tutustuminen

Uuden asunnon ostaminen on monen ihmisen haave ja siihen tulee valmistautua huolellisesti. Vaihtoehtojen punnitseminen ja omien tarpeiden arvioiminen on onnistuneen asuntokaupan A ja O.

2.      Varaaminen

Ennakkomarkkinoinnin aikana tehtävä asunnon varaaminen on ensimmäinen päätös uuteen kotiin siirtymisessä. Varaus ei ole sitova ja sen voi perua ilman perusteluja. Asunnon varaaminen on erinomainen tapa antaa itselle hieman lisäaikaa päätöksen tekemiseen ja muiden vaihtoehtojen punnitsemiseen. Ennakkomarkkinoinnin aikana kohteesta ja asunnoista on olemassa alustavat tiedot kuten asuntojen koot, pohjaratkaisut, hinnoittelu sekä arvioitu valmistumisaika.

3.      Kaupanteko

Asuntokauppa voidaan tehdä, kun kohteen turva-asiakirjat on myyjän toimesta asetettu. Lyhykäisyydessään turva-asiakirjat koostuvat asunto-osakeyhtiön asiakirjoista sekä rakennusta kuvaavista asiakirjoista. Näiden aisakirjojen avulla viranomainen varmistaa, että rakennettava kohde on toivotunlainen ja sen toteuttamiseen on tarvittavat edellytykset. Ennen kauppakirjan allekirjoittamista asunnon myyjä luovuttaa nämä asiakirjat ostajalle tutustuttaviksi. On suositeltavaa tutustua näihin asiakirjoihin sekä kysyä myyjältä, mikäli haluat kuulla jostain asiakirjasta enemmän. Myyjä järjestää tilaisuuden kaupantekoa varten, jonka yhteydessä käydään läpi asuntoon liittyvät varusteluvalinnat.

4.      Maksaminen

Basson asiakasystävällisiin käytäntöihin kuuluu, että maksuerät maksetaan säännöllisesti kohteen valmistumisen edetessä. Maksuerät ja niiden maksamisen ohjeistus käy selvästi ilmi kauppakirjoista ja tehdään aina viranomaisen edellyttämässä muodossa. Kohteen luovutusvaiheen aikana maksetaan kaksi viimeistä maksuerää muista maksueristä poikkeavasti.

5.      Valinnat ja muutokset

Ennen varusteluvalintojen päättämispäivää ostetun asunnon kanssa saat itse valita asuntosi varusteet valintaohjeen mukaisesti. Yleensä varusteluun ja sisustukseen liittyvät vaihtoehdot ovat täysin maksullisia ja poikkeustapauksissa asunto sallii myös suurempia ja maksullisia muutoksia. Tutustu asuntojen mahdollisuuksiin ja ominaisuuksiin mielenkiinnolla. Jos kohteessa sallitaan muutostyöt, ne tehdään aina muutoshinnaston tai erillistarjouksen mukaan. Mitä aikaisemmin varaat ja ostat asunnon, sitä laajemmat on vaikutusmahdollisuutesi.

6.      Osakkeenostajien kokoontuminen

Asunto-osakkeen ostajien edun nimissä kaikki osakkeenostajat kutsutaan koolle kun 25% asunnoista on myyty ja ostajista voidaan muodostaa arvioiva ryhmä. Osakkeenostajien kokouksessa ostajat pohtivat keskenään haluavatko he tilata omiksi edustajikseen rakennustyön tarkkailijan tai tilintarkastajan. Valinta nostaa hieman asunnon ostamisen kustannuksia, mutta voi tuoda mielenrauhaa rakennushankkeen ajaksi.

7.      Muuttovalmistelut

Viimeistään kuukautta ennen asuntosi valmistumista ilmoitamme asuntojen luovutuksen käytännöistä ja päivämääristä muuttokirjeellä. Muuttokirjeen lähettäminen pyritään ajoittamaan siten, että nykyisen asuntosi vuokrasopimus tai muu järjestely hoituu sujuvasti. Muuttokirjeessä kerrotaan asunto-osakeyhtiön toiminnasta luovutuksen ympärillä, viimeisten maksuerien maksamisen periaatteista sekä asunnon vastaanottamisen edellytyksistä.

8.      Asunnon tarkastaminen

Asuntoon tutustumiseen ja tarkastamiseen tarjotaan mahdollisuus hyvissä ajoin ennen sen luovutusta. Tarkastamisen yhteydessä täytät lomakkeen, johon merkitset tarkastuksen aikana havaitsemasi puutteet asunnossa. Nämä puutteet pyrimme korjaamaan ennen asunnon luovutusta ja muuttoa. Näin saat uuden kodin, jota olet odottanut.

9.      Uuteen kotiin muuttaminen

Asunnon valmistumisen ja luovutuksen yksityiskohtaiset tiedot jaetaan muuttokirjeessä. Viimeistään muuttopäivänä saat asuntosi avaimet, edellyttäen että asunto ja muutostyöt on kokonaisuudessaan maksettu. Asunnostasi löytyy dokumentit asunnosta sekä asunto-osakeyhtiöstä.

10. Ensimmäinen yhtiökokous

Noin kolmen kuukauden kuluttua asuntojen valmistumisesta järjestetään asunto-osakeyhtiön hallinnonluovutuskokous. Kokouksessa yhtiön hallinto siirretään rakennuttajalta asunto-osakeyhtiön osakkeenomistajille, eli myös sinulle. Tässä kokouksessa päätetään yhtiön uusi hallitus sekä jaetaan lisätietoa yhtiön toiminnasta, käytännöistä ja suosituksista.

11. Vuositarkastus

Asuntojen vuositarkastus järjestetään, kun kohteen luovutuksesta on kulunut vähintään kaksitoista kuukautta. Vastaavasti kuin kohteen luovutuksen yhteydessä, vuositarkastuskutsun mukana asukkaille jaetaan lomake, johon he voivat täydentää asunnossa havaitsemiaan virheitä. Nämä lomakkeet käydään vuositarkastuksessa läpi ja virheiden korjaamisesta tehdään suunnitelma. Korjaukset tehdään vuositarkastuksen jälkeen.